Zařízení do EX

V minulých letech jako prototypová dílna a nyní jako firma na výrobu jednoúčelových strojů a zařízení máme dlouholeté zkušenosti s vývojem a výrobou strojů a zařízení do EX prostředí. V případech, kdy je to potřeba, zajišťujeme notifikovaný orgán / autorizovanou osobu k certifikaci výrobku, případně k zajištění potřebných zkoušek.

Při návrhu a vývoji zařízení do výbušného prostředí je brán zřetel zejména na použité funkční prvky a součásti s adekvátním krytím a použitím vhodných materiálů.