VRF – vrtání ramene Ford

Jednoučelové zařízení na vrtání dvou otvorů na určené rozteči. Zařízení z pásu odebírá polotovary, které vyvrtá, srazí hrany, odstraní ostřiny, zkontroluje a vyhodnotí rozměr průměru otvorů. Rozliší NOK kusy, které pustí do zmetkové bedny. Zařízení pracuje v automatickém cyklu, obsluha ručně zakládá polotovary do pásového dopravníku a odebírá OK kusy z pásu.

VPN

Stroj je určen pro vyvrtání a zarovnání otvorů průměru (58H8) v přední nápravě automobilu Audi A3. Stroj je poloautomatický, servomotory umožňují nastavení optimálního obráběcího procesu tak, aby třísky z obrábění nepoškozovaly již lakovaný povrch nápravy.

VHO

Stroj je určen pro vyvrtání dvou párů děr průměru 5,01 mm do hliníkového odlitku opěrné desky mezisedadlové schránky automobilu (Volkswagen Tuareg). Stroj má poloautomatický pracovní cyklus.