PKI – Překladač kotev – manipulátor pro CNC soustruh

Stroj je určen k zakládání kotev do kleštiny CNC soustruhu a následnému obrobení a jejich přesunu do dalších strojů v technologické lince pro výrobu kotev.

Před CNC soustruhem je upevněn zásobník polotovarů kotev. V požadovaném taktu CNC soustruhu jsou kotvy odebírány ze zásobníku a vkládány do kleštiny soustruhu a zároveň je hotový kus odebrán z kleštiny a převezen do dalšího stroje umístěného za soustruhem.