Konstrukce a vývoj

Společnost PROMAT Vsetín, a.s. se převážně orientuje na konstrukci a výrobu jednoúčelových zařízení. Celý vývoj zařízení je brán především s ohledem na požadavky zákazníka, kdy užíváme standardů moderních evropských společností, díky kterým jsme také získali certifikaci ISO 9001. Naše konstrukční - vývojové a výrobní kapacity nám umožňují řešit technické problémy z oboru mechanizace a automatizace - včetně montážních a výrobních linek. Zákazníkovi nabízíme komplexní služby, tj. od vypracování nabídky, přes konstrukci, výrobu a dodání na místo, zaškolení obsluhy a samozřejmě odpovídající servisní služby.

V našem konstrukčním oddělení pracuje desítka zkušených a kvalifikovaných konstruktérů , která je schopna flexibilně reagovat na konkrétní požadavky zákazníků. Metody a postupy vývojové etapy stroje jsou realizovány dle vnitřních směrnic daných ISO 9001, které zaručují vysokou produktivitu a odbornou vyspělost projektu. Využíváme moderní 3D CAD software SOLID EDGE dodaný firmou AXIOMTECH, který je výrazným pomocníkem při návrhu a realizaci projektu. Umožňuje rychlé a přehledné vypracování projektu, které minimalizuje riziko chyb a kolizí. Příklady náhledů vypracovaných projektů můžete shlédnout v sekci "produkty".

Následující obrázky jsou podkladem pro nabídku, která byla předložena zákazníkovi, avšak zakázka nebyla realizována.