Kontrola kvality

Provádíme 100% výstupní kontrolu všech výrobků.

Kontrola jednotlivých dílů, částí a spojů. Kontrola kompletnosti a správného označení štítky u strojů a zařízení. Vizuální kontrola svárů a povrchových úprav (lakování, zinkování, černění, eloxování...)

Provádíme vstupní kontrolu materiálů, polotovarů, dílů, zboží a výrobků.

Kontrolu jakosti vstupních dodávek provádíme s cílem zamezit vstupu vadných komponentů do realizačního procesu.

Provádíme kontrolu během výroby.

Je zaveden systém samokontroly na jednotlivých pracovištích. Mezioperační kontrolu provádíme po ukončení každé operace na jednotlivých pracovištích.

Záznamy o jakosti

Záznamy do průvodní dokumentace
Prohlášení o jakosti
Měřící protokol
Atesty, certifikáty
Prohlášení o shodě.

Od roku 2006 provádíme procesní audity podle požadavků normy ISO 9001.