Smyčkovací automat SA – 1, 2

Smyčkovací automat je určen k vinutí přívodních drátu elektrických palníku do smyček v délkách 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m. S přídavným zařízením i délky 4 m, 5 m, 6 m. Automat zpracovává dráty z Fe i Cu. Výkon stroje je u 1,5 m – 1,8 s, u 4 m – 4,2 s. Stroj provádí zdrhnutí izolace na koncích drátů. Stroj je možno doplnit štítkovacím zařízením na připevnění štítku z plastické hmoty.