Příklady historických strojů

Smyčkovací automaty

Smyčkovací automat je určen k vinutí přívodních drátu elektrických palníků do smyček v délkách 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m. Tyto stroje prošly dlouhým vývojem a byly vyrobeny v několika variantách. Firma Promat má tyto stroje stále v nabídce.

TPX 10 - Dvanáctipolohový dvouberanový tvářecí automat

Tento tvářecí automat je určen pro výrobu dutých výtažků zpětným tvářením a následným tažením především z Al nebo Cu drátu.

Pohyb obou beranů je zajištěn kolenopákovým mechanismem, jehož kinematika zaručuje výrazné snížení dosedací rychlosti, což má velmi příznivý vliv na průběh lisovacího pochodu a životnost nástrojů. Přesnost výtažku je vždy závislá na provedení první operace. Z tohoto důvodu je věnována zvláštní pozornost protlačovacímu beranu, jehož přesné uložení je konstrukčně vyřešeno použitím válečkového vedení. Vysunovací systém je rozdělen do 4 sekcí. Je řešen pomocí vačkového systému s oboustranně nuceným pohybem. Všechny sekce mají možnost velkého rozsahu přestavení délky zdvihu, přičemž je vždy zachována konstantní přední poloha. Pohyb vysunovačů je řešen tak, aby vlastní vysunovací zdvih byl ekvidistantou ke zpětnému pohybu beranů. Tím je zaručeno, že tažníky opouští dutiny výtažků až po jejich spolehlivém uchycení v kleštích transferu. Přímočarý pohyb transferu je rovněž odvozen od vačkového systému s nuceným pohybem oběma směry. Podávání drátu je řešeno pomocí profilovaných podávacích kotoučů, před nimiž je zařazeno kladkové rovnací zařízení. Délka podávaného drátu je regulovatelná. Stroj je vybaven systémem přesného stříhání s přídavnou axiální silou, čímž je zajištěno ustřižení polotovaru s kolmými čely bez zátrhů a s přesností max. 0,05 mm. Všechny vačkové systémy stroje je možno podle potřeby plynule přestavovat. Stroj je rovněž vybaven kontrolním systémem, který zaručuje správnou funkci klíčových uzlů technologického procesu a umožňuje tak i vícestrojovou obsluhu.

Technické údaje:

Celkový počet pracovních poloh 12
Střižná poloha 1
Kontrolní poloha 1
Protlačovací polohy 3
Tažné polohy 7
Maximální délky výtažku 100 mm
Rozteč nástrojů 45 mm
Počet zdvihů stroje 20 - 90 1/min.
Použitelné režimy provozu a) průběžný chod
b) jednotlivé zdvihy
c) tipování
Výkon motoru 22,4 kW
Přípojka tlakového vzduchu 6 bar
Rozměry stroje (nekrytovaného a bez odvíjecího stolu)
délka 3600 mm
šířka 1550 mm
výška 1500 mm
hmotnost 4000 kg
Střižný mechanismus
Max. průměr drátu Al 10,5 mm
Max. průměr drátu Cu 9,5 mm
Max. střihatelná délka drátu 12,0 mm
Max. přídavná axiální síla 11,5 kN
Protlačovací mechanismus
Počet pracovních poloh 3
Jmenovitá síla 150 kN
Zdvih beranu 135 mm
Přestavitelnost nástrojů 5 mm
Dosedací rychlost beranu při 90 zdvizích / min.
(8 mm před přední úvratí)
0,2 m/s
Zdvih vysunovačů 38 - 59 mm
Tažný mechanismus
Počet pracovních poloh 7
Jmenovitá síla 30 kN
Zdvih beranu 250 mm
Přestavitelnost nástrojů 5 mm
Dosedací rychlost beranu při 90 zdvizích / min.
(70 mm před přední úvratí)
0,4 m/s
Zdvih vysunovačů 46 - 116 mm
Zvláštní příslušenství Stojan pro odvíjení drátu
Nástroje
Protihlukové krytování

ZNP

Stroj sloužil pro frézování konců rozpěrných trubek tkalcovského stavu.

Jehlový stav

Prototyp jehlového stavu, který byl vyroben dle dodané dokumentace zákazníkem.

Frézování vrtáků

Frézovací stroj, který vyrábí šroubové vrtáky.